Kategorie

Naplánujte si výlet do Bratislavy. Tentokrát nás najdete na dětské prodejní výstavě KID.

Těšíme se na Vás 22-24.11.  od 10 do 20 hod

Stará Tržnice, Námestie SNP 484/25, Bratislava - Staré Mesto

PLATBA: více o možnostech platby na http://www.get-inspired.eu/cs/info/platba

DOPRAVA: více o možnostech doručení zboží najdete zde http://www.get-inspired.eu/cs/info/doprava

 

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka

Přijetí objednávky do systému internetového obchodu GET INSPIRED (dále jen „GET INSPIRED e-shop“ anebo „Prodávající“) je závazné pro obě strany jak Kupujícího, tak i Prodávajícího.

Kupující stvrzuje svou závaznou objednávkou ( dále též „kupní smlouva“) souhlas s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem internetového obchodu GET INSPIRED.

Kupující se může zaregistrovat v GET INSPIRED e-shopu, což mu umožní do budoucna přístup k evidenci již uskutečněných objednávek anebo Kupující může objednat zboží jednorázově bez nutnosti registrace.

 Po objednání zboží prostřednictvím GET INSPIRED e-shopu Kupující obdrží emailem Potvrzení o přijetí objednávky a případně další informace k objednávce.

 

Práva a povinností prodávajícího a kupujícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je faktura na zakoupené zboží.

Kupující je povinen při registraci objednávky vyplnit pravdivé údaje, které umožní vystavení platného daňového dokladu  a umožní bezproblémové doručení zásilky.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v internetovém obchodě jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.

Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání produktu (odstoupení od kupní smlouvy), který může být aktuálně vyprodán nebo je už nedostupný u dodavatele. V případě, že Kupující tento produkt v rámci objednávky již zaplatil, bude mu neprodleně vrácena zpět plná cena a o tomto bude informován emailem anebo telefonicky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Závěrečné ustanovení

Odesláním závazné objednávky Kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými a s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

Pokud není v obchodních podmínkách e-shopu stanoveno jinak, řídí se Prodávající i Kupující právy a povinnostmi dle Obchodního zákoníku.

 


Nové zboží

Nové zboží

Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici 24 hodin.

Telefon:+420 605 204 454

Kontakt na naši zákaznickou linku